v10 錄影筆

$980.00

  • 全高清1080P拍攝
  • 最大支援64GB記憶卡
  • 長達~80分鐘錄影
  • 錄影同時能收音
  • 真實筆頭能書寫
  • 待機時有燈號顯示,錄影時無燈
  • 視頻格式:AVI
Add to wishlist
Add to wishlist
Category: